Stagemobil

Projekt: Stagemobil GmbH - Stagemobil 
AG: Stagemobil GmbH - Stagemobil, Hofgeismar/Deutschland
Scope: Tragwerksplanung + Prüfbuch Bühne